• Facebook - Henrik Näslund
  • LinkedIn - Henrik Näslund
  • Instagram - VideGraphics
  • YouTube - VideGraphics

Photo-grammetry

Uppdaterat: 17 nov 2020


Fotogrammetri går ut på att fotografera objekt från flera olika vinklar och sedan sätta ihop dessa i ett program som genererar en mesh.

Dessa tre skapade jag i Agisoft Metashape och renderade i Blender.