• Facebook - Henrik Näslund
  • LinkedIn - Henrik Näslund
  • Instagram - VideGraphics
  • YouTube - VideGraphics

Illustration boat


En minimalistisk illustration skissad upp i Illustrator på iPad och sedan tillfixad i Illustrator på datorn.