• Facebook - Henrik Näslund
  • LinkedIn - Henrik Näslund
  • Instagram - VideGraphics
  • YouTube - VideGraphics

Bruno, Klockradio

Uppdaterat: 12 maj 2019Skoluppgift där vi skulle lära oss att visualisera i Vred.


Uppgiften gick ut på att hitta en CAD-fil och sedan i Vred tesselera, materialsätta, ljussätta och rendera ut en kort film.


Program:

  • Vred